Demonstration för lika rättigheter

Demonstration för lika rättigheter. Tillbaka på drottningtorget.

Tillbaka på Drottingtorget i Malmö. Kvinnan med plakatet, Åt helvete med kukväldet. Det är 50 år sedan första bilden togs. Kampen är lika aktuell!